Тема: Соціально-правова держава: сутність

05.05.2015

Журнал Ефективна економіка - наукове фахо

НАЦІональна академІЯ наук украЇНИ. Інститут ПОЛІтичних І етнонацІональних. ДослІджень ім.